Tytuły

CHAMPIONATY

Psy/suki, którym przyznany będzie tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Europy otrzymują automatycznie tytuł Młodzieżowy Champion Polski.

Psy/suki, którym przyznany będzie tytuł Zwycięzca Europy otrzymują automatycznie tytuł Champion Polski.

Psy/suki, którym przyznany będzie tytuł Zwycięzca Europy Weteranów otrzymują automatycznie tytuł Champion Polski Weteranów.

Psy/suki, które w dniu wystawy będą Championami Polski i przyznany im będzie tytuł Zwycięzca Europy otrzymują automatycznie tytuł Grand Champion Polski.

Aby otrzymać dyplomy, należy zgłosić się podczas wystawy do sekretariatu wystawy wraz z dokumentem potwierdzającym otrzymanie tytułu . Uiścić opłatę na miejscu. Wysokość opłaty to 60 złotych dla członków ZKwP lub 30 Euro dla wystawców zagranicznych. Dyplomy będą wydawane jedynie w formie papierowej w sekretariacie wystawy.


Przy okazji organizacji Europejskiej Wystawy Psów Rasowych, by uczcić powagę, rangę oraz prestiż obu wystaw Zarząd Główny postanowił przedstawić specjalne dla tej okazji warunki uzyskania tytułu


Champion Polski
Aby uzyskać tytuł Champion Polski pies/suka musi spełnić następujące warunki. Uzyskać w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów tytuł CWC na Wystawie Europejskiej oraz na Wystawie Jubileuszowej od dwóch różnych sędziów.

Aby otrzymać dyplom, należy zgłosić się podczas wystawy do sekretariatu wystawy wraz z kartami oceny potwierdzającymi CWC . Uiścić opłatę na miejscu. Wysokość opłaty to 60 złotych dla członków ZKwP lub 30 Euro dla wystawców zagranicznych. Dyplomy będą wydawane jedynie w formie papierowej w sekretariacie wystawy.

 

TYTUŁ CHAMPIONA NA PODSTAWIE UMOWY DWUSTRONNEJ O WZAJEMNYM UZNAWANIU CHAMPIONATÓW

Tytuł Championa Polski dla członków organizacji kynologicznych objętych umowami dwustronnymi o wzajemnym uznawaniu championatów czyli dla członków Związku Kynologicznego Estonii (Eesti Kennelliit), Białoruskiego Związku Kynologicznego (Belorussian Cynological Union), Litewskiego Związku Kynologicznego (Lietuvos Kinologu Draugija), Łotewskiej Federacji Kynologicznej (Latvijas Kinologiska Federacija) oraz Ukraińskiego Związku Kynologicznego (Ukrainian Kennel Union) przyznawany będzie na podstawie otrzymanego tytułu CWC w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów podczas Europejskiej Wystawy Psów Rasowych lub Jubileuszowej Wystawy 80-lecia psom/sukom które w dniu wystawy będą championami swojej macierzystej organizacji.
Aby otrzymać dyplom, należy zgłosić się podczas wystawy do sekretariatu wystawy wraz z kartą oceny, na której potwierdzone zostało otrzymanie tytułu CWC, kopią rodowodu i championatu swojego kraju.

Wysokość opłaty 30 EUR należy uiścić w sekretariacie wystawy.Dyplomy będą wydawane jedynie w formie papierowej.