Tytuły

CHAMPIONATY

Psy/suki, którym przyznany będzie tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Europy otrzymują automatycznie tytuł Młodzieżowy Champion Polski.

Psy/suki, którym przyznany będzie tytuł Zwycięzca Europy otrzymują automatycznie tytuł Champion Polski.

Psy/suki, którym przyznany będzie tytuł Zwycięzca Europy Weteranów otrzymują automatycznie tytuł Champion Polski Weteranów.

Psy/suki, które w dniu wystawy będą Championami Polski i przyznany im będzie tytuł Zwycięzca Europy otrzymują automatycznie tytuł Grand Champion Polski.