Konkurs Młody Prezenter

1. Konkurs „Młody Prezenter” organizowany jest każdego dnia wystawy w ringu specjalnie przygotowanym do eliminacji konkursu.
Jest on niezależny od krajowego systemu konkursu „Młody Prezenter”, a zdobyte na nim osiągnięcia nie są wliczane do rankingu krajowego z powodu odmienności regulaminowych obu konkursów.

2. Jeśli organizatorzy zapraszają różnych sędziów do oceny w kolejne dni wystawy, to eliminacje i wybór półfinalistów danego dnia powinien przeprowadzać ten sam sędzia. W takim wypadku ostateczny finał konkursu powinien prowadzić dodatkowo zaproszony sędzia.

3. Organizowana jest wyłącznie jedna grupa wiekowa między 10 a 17 rokiem życia. Uczestnik konkursu musi mieć w dniu wystawy ukończone 10 lat, a nie może mieć ukończonych 18 lat.

4. Każdy uczestnik musi zgłosić swój udział w konkursie w terminie podanym przez organizatorów, na specjalnym formularzu. Musi wyraźnie podać dzień/dni, w których chce uczestniczyć w konkursie.

5. Każdy prezenter może brać udział każdego dnia w konkursie, o ile dokona takiego zgłoszenia; jednak w przypadku zakwalifikowania się do finału nie może uczestniczyć w następnych dniach konkursowych. W takim wypadku organizator ma obowiązek zwrotu opłaty za uczestnictwo w dniach, z których prezenter musi zrezygnować.

6. Każdego dnia sędzia wybiera w eliminacjach do 10 osób, spośród których w decydującej rozgrywce wybiera trzech najlepszych prezenterów bez przyznawania im lokat.

7. Taka grupa prezenterów - 9 lub 12 osób zależnie od ilości dni trwania wystawy - bierze udział w półfinale, organizowanym w ostatnim dniu wystawy w ringu eliminacji. W półfinale sędzia wybiera od 5 do 10 finalistów.

8. Wybrani finaliści wraz z grupą prezenterów wskazanych przez organizacje narodowe uczestniczą w finale konkursu, który jest jedną z oficjalnych konkurencji finałowych wystawy.

9. Każda organizacja krajowa /narodowa/ ma prawo wysłać swego jednego reprezentanta, najlepszego prezentera swego kraju, który ma prawo uczestnictwa w finale, bez potrzeby uczestnictwa w eliminacjach.

10. Spośród takiej grupy finalistów sędzia dokonuje ostatecznego wyboru 1, 2 i 3 najlepszego młodego prezentera przyznając najlepszemu tytuł „Zwycięzca Europy Młodych Prezenterów” lub „Zwycięzca Świata Młodych Prezenterów”.

 

Kontakt:   jh@eurodogshow2018.pl