Klasy wystawowe

młodszych szczeniąt
dla psów i suk w wieku od 4 do 6 miesięcy

szczeniąt
dla psów i suk w wieku od 6 do 9 miesięcy

młodzieży
dla psów i suk w wieku od 9 do 18 miesięcy

pośrednia
dla psów i suk w wieku od 15 do 24 miesięcy

otwarta
dla psów i suk w wieku powyżej 15 miesięcy

użytkowa
dla ras, od których według nomenklatury FCI  wymagane są odpowiednie próby użytkowości, tj.:  dla ras obrończych posiadających co najmniej  dyplom IPO-V; dla ras myśliwskich posiadających dyplom co najmniej III stopnia z konkursów. Certyfikat użytkowości (wg wzoru FCI) należy  dołączyć do zgłoszenia.

championów
dla psów i suk posiadających tytuł championa  międzynarodowego lub krajowego, polskiej  lub zagranicznej organizacji uznanej przez  Związek. Kopię dyplomu należy dołączyć do zgłoszenia.

weteranów
dla psów i suk, które ukończyły 8 lat